NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

ByAdministratorius

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ .

Paraiškos priimamos nuo 2019-09-09 9 val. iki 2019-10-21 16 val.

Mokymai pareiškėjams numatomi rugsėjo 17 d. 11 val ir spalio 16 d. 11 val. adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, projekto veiklų koordinatorės kabinete.

Vykdant šią poveiklę:

 –  pareiškėju negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojamas juridinis asmuo, t. y. juridinis asmuo, kurio savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurii visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų;

– partneriu negali būti savivaldybės administracija.

-pareiškėju arba bent vienu partneriu privalo būti nevyriausybinė organivazija (NVO) arba socialinis partneris.

Kvietimo dokumentai yra pateikti skiltyje „Kvietimai”.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

About the author

Administratorius administrator