Dokumentai

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VEIKLOS GRUPĖS 2023 – 2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA atsisiųsti

2024-05-08 patikslinta 2023-2029 m. vietos plėtros strategija (/wp-content/uploads/2024/05/Naujosios_Akmenes_VPS_forma_2023-11-29_nauja-redakcija-tvirtinimui_2024-05-08_VS-2.pdf).

1 uždavinys – DIDINTI SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ ĮTRAUKTĮ.

1.1. Veiksmas – „Socialinių paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims“.

2024-05-08 patvirtinta patikslinta 2023-2029 m. vietos plėtros strategija (atsisiųsti).
STRATEGIJOS TIKSLASMAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTE

1.2. Veiksmas – „Užimtumo veiklų organizavimas senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims“.

2 uždavinys – SKATINTI EKONOMINĮ AKTYVUMĄ BEI NAUJŲ VERSLŲ, ĮSKAITANT IR SOCIALINĮ VERSLĄ, KŪRIMĄ IR PLĖTRĄ.

2.1. Veiksmas – „Ekonominio aktyvumo, darbinių įgūdžių ugdymo, verslumo skatinimas, ugdant verslumo įgūdžius ir teikiant priemones, reikalingas verslo pradžiai ir plėtrai“.

2.2. Veiksmas – „Socialinio verslo kūrimas Naujojoje Akmenėje“.

TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VVG 2023-2029 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMU:

Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/324d68a056fa11edba0ded10be2fa21c/asr

Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklės: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5edb33a08d2e11eea5a28c81c82193a8

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos 2024 m. sausio 22 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-74: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e620630b93911eea5a28c81c82193a8

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija ( toliau- Strategija) atnaujinta

Su pakeista Strategija galite susipažinti:

ATASKAITOS

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos galutinė ataskaita už 2016-2022 metus.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita už 2022 metus.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita už 2021 metus.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita už 2020 metus.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos metinė ataskaita už 2019 metus.

Naudingos nuorodos

Europos socialinio fondo agentūra:

https://www.esf.lt/lt

Informacija apie ES investicijas, teisės aktai, fiksuoti įkainiai, informacija apie duomenų mainų svetainę ir kita:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/

 Informaciją apie viešuosius pirkimus galite rasti čia (perkančiosioms organizacijoms) ir čia (neperkančiosioms organizacijoms).

Plakatų šabloną, ES investicijų ženklo maketus ir jo naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia