Dokumentai

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija ( toliau- Strategija) atnaujinta

Su pakeista Strategija galite susipažinti:

Dėmesio!

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas.

Su pakeistu dokumentu galite susipažinti
http://www.e-tar.lt

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Naudingos nuorodos

Europos socialinio fondo agentūra:

https://www.esf.lt/lt

Informacija apie ES investicijas, teisės aktai, fiksuoti įkainiai, informacija apie duomenų mainų svetainę ir kita:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/

 Informaciją apie viešuosius pirkimus galite rasti čia (perkančiosioms organizacijoms) ir čia (neperkančiosioms organizacijoms).

Plakatų šabloną, ES investicijų ženklo maketus ir jo naudojimo vadovą galite atsisiųsti čia