Valdyba

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS:

Naujosios Akmenės miesto
vietos veiklos
grupės nariai
Įgaliotas atstovas
atstovauti
organizacijos
interesus Naujosios Akmenės
miesto VVG
Akmenės rajono verslininkų
asociacija 300974743
Įgaliotas asmuo
Alis Valinčius
Naujosios Akmenės miesto
bendruomenė
303371864
Pirmininkė
Sigutė Norvaišienė
Akmenės rajono savivaldybė
188719391
Savivaldybės meras
Vitalijus Mitrofanovas

Šaltinis: sudaryta pagal  2015-10-14 steigimo  sutartį.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

VALDYBOS NARIŲ SĄRAŠAS


Vardas,
pavardė

Atstovaujamas
sektorius

Atstovaujama
įstaiga
Vaidas
Beišinas
Asocijuotos verslo
struktūros ir (ar) įmonės
MB „Beva & Ko”
Stasys Doveika Asocijuotos verslo
struktūros ir (ar) įmonės
UAB „Propeleris“
Antanas KatkusAsocijuotos
verslo
struktūros
ir (ar) įmonės
MB „Loranta“
Jolanta Ada
Januitienė
Bendruomeninės
ir (ar)
nevyriausybinės
organizacijos
UAB „Gardmena“
Daiva KvaukienėBendruomeninės
ir (ar)
nevyriausybinės
organizacijos
Akmenės r. socialinių
paslaugų namai
Justas TeišerskisBendruomeninės ir (ar)
nevyriausybinės
organizacijos
Ventos regioninio
parko direkcija
Aromeda Laucienė
Akmenės rajono
savivaldybė
Akmenės rajono
savivaldybės
administracija
Albinas Klimas Akmenės rajono
savivaldybė
AB ,,Naujasis kalcitas”
Irina Mikulevič Akmenės rajono
savivaldybė
Naujosios Akmenės
muzikos mokykla