Viešieji pirkimai

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė viešuosius pirkimus atlieka pagal supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedūrų organizavimo, planavimo bei atlikimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.