Viešieji pirkimai

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vykdydama viešuosius pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos pirmininko patvirtinta Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.