Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas

ByAdministratorius

Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė atrinko septynis projektinius pasiūlymus, kurie atitiko kvietimą ir vertinimo kriterijus.

Pagal pirmąjį kvietimą „UŽIMTUMO DIDINIMAS TEIKIANT SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS NEĮGALIEMS, SENYVO AMŽIAUS IR NEPASITURINTIEMS ASMENIMS” atrinktos keturios paraiškos, kurių bendra planuojama skirti finansavimo suma yra 170114,12 € .

Pagal antrąjį kvietimą „SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS“ atrinkti du projektiniai pasiūlymai. Šiems projektiniams pasiūlymams planuojama skirti bendra suma yra 29990,81 €.

Pagal trečiąjį kvietimą „VERSLO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI“ atrinktas vienas projektinis pasiūlymas, kuriuo prašoma skirti suma yra 221002,40 € .

Sudarytas vietos plėtros projektų sąrašas ir išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė.

About the author

Administratorius administrator