IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“ BAIGTAS VYKDYTI

ByAdministratorius

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“ BAIGTAS VYKDYTI

2023 m. sausio 23 d. baigtas vykdyti projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422

 „Kurkime jauną verslą kartu“.  Projekto tikslas buvo- teikti įvairiapusę pagalbą jauno verslo subjektams Naujosios Akmenės mieste. Projektas tokios apimties, per tokį trumpą laikotarpį  ir tokios kokybės negalėtų būti įgyvendintas be ES ir VB fondų lėšų prisidėjimo.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:  konsultacijos, vizitai, savarankiškų priemonių suteikimas jauno verslo subjektams. Jos susiję su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 10 p. nurodytomis veiklų grupėmis:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir kliantus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. jauno verslo pradžiai reikalingų priemonių ( t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinė grupė- Naujosios Akmenės mieste veikiančių jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai.

Projektas prisidėjo prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Projektas atitinka Strategijos  reikalavimus:

1 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje“, nes bus sudarytos palankios sąlygos jauno verslo subjektams plėsti savo veiklas, kurti darbo vietas, didinti užimtumą, mažinti socialinę atskirtį,  mažinti bedarbystę;

1.3 uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“, nes  projekto veiklos bus nukreiptos į darbo vietų kūrimą, savarankiškų darbo priemonių suteikimą jauno verslo subjektams.

1.3.2. veiksmą  „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes jauno verslo subjektams bus suteiktos savarankiškos veiklos pradžiai reikalingos priemonės, įranga.

Projektas prisidės  programos rezultato „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“, nes planuojama, kad projekto dėka 6 projektų veiklų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerės, nes bus sukurtos darbo vietos.

Vienas iš siekiamų rodiklių – projektų veiklų dalyvių skaičius. Jį pasiekėme ir viršijome 2 dalyvias.

 Nupirkti septyni įrangos komplektai. Jie sumontuoti patalpose ir pagal susitarimus perduodami JVS. Iki Šios dienos susitarimai buvo pasirašyti su 7 JVS.  Vienas JVS įranga pasinaudojo 10 mėnesių ir grąžino įrangą, nes toliau vykdys veiklą savarankiškai su savo įsigyta įranga. Dalyvė džiaugėsi, kad verslo pradžią galėjo pradėti, gaudama jau sukomplektuotą įrangą, įgavo patirties, prisitraukė klijentų ratą, kurie ir toliau naudosis jos teikiamomis grožio paslaugomis.

About the author

Administratorius administrator