NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 4 „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ir kvietimą Nr.5 “Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias“. Projektais siekiama, kad tikslinės grupės atstovams būtų suteikiami nauji profesiniai ir kiti reikalingi įgūdžiai, suteikiama pagalba iškritusiems iš darbo rinkos ir norintiems į ją sugrįžti, vykdant neaktyvių asmenų neformalųjį švietimą, savanorišką veiklą ir panašiai.

Paraiškos priimamos nuo 2019-06-10 10:00 val. iki 2019-07-19 16:00 val. Visa informacija ir reikalingi dokumentai yra skelbiami Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės interneto puslapyje www.naujosiosakmenesvvg.lt skiltyje Kvietimai arba teirautis projekto veiklų koordinatorės Alinos Jokūbauskienės tel.: +370 602 00298 adresu: V.Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Pirminikė Sigutė Norvaišienė