SVARBU NE TIK SUKURTI STRATEGIJĄ, BET IR JĄ ĮGYVENDINTI

ByAdministratorius

SVARBU NE TIK SUKURTI STRATEGIJĄ, BET IR JĄ ĮGYVENDINTI

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2019 metų pradžioje pradėjo Vietos plėtros Strategijos įgyvendinimą. Džiaugėmės, kad Strategijoje numatyti uždaviniai ir veiklos jau pradėtos sėkmingai  įgyvendinti ir pasidaliname gerąja patirtimi. 2020 metų pradžioje veiklas pradėjo penki projektai, kurie yra finansuojami Europos socialinio fondo, Valstybės biudžeto  ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis. Džiaugiamės, kad Akmenės rajono savivaldybė pritarė projektų įgyvendinimui ir prisideda prie dalinio 8 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo, o tai sudaro ženklią sumą apie 60000 Eur.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pradėjo vykdyti projektą „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“. Projekto bendra išlaidų suma 76412,03 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5660,15 Eur. Numatytos veiklos: kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas, dailės terapija, rankdarbių užsiėmimai, darbinių įgūdžių lavinimo ir aktyvinimo užsiėmimai, maisto gaminimo ir stalo serviravimo lavinimo užsiėmimai bei žolelių arbatos degustacija, teatro terapija, muzikos terapija, pasyvaus laisvalaikio užsiėmimai, aktyvaus laisvalaikio organizavimas. Didžioji dalis veiklų vyksta “Dienos centre“, adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė. Projekto veiklose gali dalyvauti senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji, gyvenantys Naujosios Akmenės mieste. Projektas tęsis iki 2023-01-01.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras įgyvendina du projektus. Vienas projektas skirtas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms „Socialinių paslaugų teikimas Naujosios Akmenės socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“.  Projekto bendra išlaidų suma 9881,63 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 790,53 Eur. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį vyko grupinės konsultacijos, diskusijos vaikams ir tėvams, sportiniai, loginiai ir kt. žaidimai, buvo ugdomi higienos ir švaros įgūdžiai, kūrybiškumas. Vaikai keliavo po Akmenės kraštą, aplankė Vilnių, Trakus ir Kernavę. Nauja ir įdomu projekto dalyviams buvo susipažinti su tapyba ant vandens, keramika, popieriaus lankstymo ir karpymo menu. Vaikai mokėsi logiškai, strategiškai mąstyti, savarankiškai ieškoti informacijos įvairiais klausimais, sužinojo daug naujo ir įdomaus.  Pagal šį projektą visos planuotos veiklos įvykdytos iki 2020-12-31.

Antrasis Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro projektas skirtas senyvo amžiaus Naujosios Akmenės miesto gyventojams „Senjorai mokosi iš praeities į ateitį“. Projekto bendra išlaidų suma 76863,21 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5909,06 Eur.  Projekto veiklos vyksta jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre nuo 2020-01-01 iki vyks iki 2022 m. rugsėjo 3 d. Senjorų kūrybiškumas, saviraiška ir savirealizacija atsiskleidžia per dainavimo, šokių ir dailiųjų amatų, o bendravimo užsienio kalba įgūdžius tobulino per užsienio kalbų užsiėmimus,  dalyvavo sveikatingumo stovyklose Šventojoje, keliavo į Telšius ir „Zanavykų perlą“, aplankė muziejus, dvarus, dalyvavo kulinarinio paveldo dienose, kurios vyko Agluonų ir Kairiškių kaimuose. Dalyviai mokėsi gaminti sūrį, „kliackus“, dalyvavo arbatžolių ir vaistažolių rinkimo, naudojimo ir vartojimo edukacinėje programoje.

Akmenės rajono verslininkių asociacija pradėjo projektą „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų verslumo ir konkurencingumo didinimas“. Projekto bendra išlaidų suma 240220 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 19217,60 Eur. Tai projektas skirtas padėti jaunam verslui, tai yra asmenims, verslą pradedantiems ar vykdantiems verslą iki dviejų metų.  Projekto metu jau paruošta dešimt savanorių mentorių- tai patirtį turintys verslininkai, kurie neatlygintinai sutinka konsultuoti verslą pradedančius asmenis.  Veiklos vykdomos iš projekto lėšų įkurtame “Verslo centre”, esančiame  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija vykdo projektą „Atrask ir parodyk save – tu gali!“. Projekto bendra išlaidų suma 19285,71 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 1540,35 Eur. Projekto metu vyko fotografijos meno mokymai „Fotografijos alternatyvos“,  Ebru meno mokymai „Mano vidinis pasaulis“.  Siuvimo-sukirpimo mokymai „Svajonės išsipildo…“ , kur iš projekto lėšų įsigijo siuvimo mašiną. Įvyko du edukaciniai užsiėmimai „Žvakių liejimas“ ir „Muilo gamyba iš augalinių riebalų“. Suorganizuotos keturios poilsinės-vienadienės kelionės prie  Baltijos jūros. Nepaisant to, kad projekto veiklos buvo stabdomos, jose jau sudalyvavo 100 dalyvių. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01, adresu Respublikos g. 13-78, Naujoji Akmenė.

Nuo 2021-ųjų metų veiklas pradės keturi verslo pradžiai skirti projektai pagal 1.3.2 Naujosios Akmenės miesto VVG strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, vienas projektas skirtas senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir nepasiturintiems asmenims ir vienas –skirtas socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacijai, teikiant socialines paslaugas. Jau pasirašytos finansavimo sutartys su Europos socialinio fondo agentūra, bendrai išlaidų sumai 175610,86 Eur.

Covid-19 visiems projektų vykdytojams pakoregavo gyvenimą, pristabdė jų veiklų tempus ir susiaurino susitikimų erdves ir datas.

Strategijos įgyvendinimas prisideda prie Akmenės rajono savivaldybės tikslų, kad Naujosios Akmenės miestas būtų miestas, kuriame gera gyventi visiems.

VVG pirmininkė Sigutė Norvaišienė

About the author

Administratorius administrator