Category Archive Be kategorijos

ByAdministratorius

Vidaus reikalų ministerija pristatė 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programą

Šių metų spalio 20 d. Šiauliuose Šiaurės Lietuvos miestų vietos veiklos grupėms buvo pristatyta 2021 – 2027 metų ES fondų programa.

Miesto vietos veiklos grupės jau šių metų pabaigoje galės pradėti ruoštis naujo etapo Strategijos rengimui. Mažiausia numatyta Strategijos vertė- 500 000 Eur.

Vietos plėtros strategija turės atitikti 2021-2027 metų programos 4.7 ir 4.9 uždavinių tikslus.

4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“. (ESF+)

INVESTICIJOS SKIRTOS:

~ taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;

~ padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;

~ padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti.

Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys besiruošiantys išeiti arba išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai;

4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtraukį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“ (ERPF)

INVESTICIJOS SKIRTOS

~ Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas;

~ socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra.

~ per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Pirmumo kriterijai (numatyta didesnė nuosavų lėšų dalis vietos plėtros strategijai įgyvendinti; planuojama investuoti į migrantų ir pabėgėlių socialinę integraciją; registravimo Vidaus reikalų ministerijoje data ir laikas yra pirmesnis).

Artimiausiame Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės valdybos pasėdyje bus svarstoma, ar Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė dalyvaus 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programoje.

2014-2020 m. ir 2021-2027 ES fondų investicijų programų palyginimas

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa 2021-2027 ES fondų investicijų programa
Vienas fondas (ESF+)Du fondai (ESF+ ir ERPF)
20,68 mln. Eur i ir galimybė virškontraktuoti iki 5,78 mln. EurDvigubai daugiau lėšų – 52,46 mln. Eur
VPS rengimui -3 996 EurDvigubai daugiau lėšų 10 000 Eur
VPS administravimo lėšų – 2,9 mln. EurTrigubai daugiau lėšų- 11,41 mln. (100 proc. finansavimas)
Projektinių pasiūlymų atranka ir sąrašų sudarymasProjektų įgyvendinimo planų (paraiškų) naudos ir kokybės vertinimas
Programų palyginimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

projekto veiklų koordinatorė

ByAdministratorius

PLANUOJAMAS VYKDOMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RODIKLIŲ KEITIMAS

Akmenės rajono verslininkų asociacija kreipėsi dėl pritarimo projekto BIVP rodiklių keitimui pagal 1.3 uždavinį „Suteikti pagalbą pradedantiems verslą“. Dėl Projekto „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas“  rodiklių keitimo (mažinimo) kyla vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti vietos plėtros strategijos uždavinių, veiksmų, nepasiekti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ar tinkamai neatlikti miesto VVG nustatytų užduočių.

Tuo tikslu inicijuojame Strategijos keitimo procedūras dėl BIVP projektų rodiklių sumažinimo. Keičiami BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)  iš 170 būtų sumažintas iki 115.

Gyventojai, kuriuos domina Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikla, įgyvendinami projektai ar turi kokių pastabų dėl Strategijos keitimo gali užduoti klausimus elektroniniu paštu  naujosiosakmenesvvg@gmail.com arba kreiptis į projekto veiklų koordinatorę telefonu +37060200298

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė kviečia į konsultacijas

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą Nr. 08.6.1 ESFA-T-927-01-0422, „Kurkime jauną verslą kartu“ ir kviečia į konsultacijas 2022 m. spalio 9 d. nuo 9 iki 14 val. Kviečiami dalyvauti jauno verslo subjektai (JVS*) ir norintys pradėti manikiūro ir (ar) pedikiūro veiklą.

Konsultacijas veda: Jurgita Strautinytė- Petrikė.

Renginio vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenės, grožio salonas.

Visą renginio darbotvarkę galite atsisiųsti žemiau pateiktoje nuorodoje:

Naudingų konsultacijų!

JVS*- tai fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą ar dirbantys su verslo liudijimu, bei juridiniai asmenys- verslo įmonės, jų vadovai ir darbuotojai, kurie veiklą vykdo ar nuo įregistravimo dienos nėra praėję daugiau nei du metai.

ByAdministratorius

Kviečiame į renginį

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia dalyvauti miesto vietos veiklos grupės veiklos pristatymo renginyje.

Susitikimo metu aptarsime projektų vykdytojų patirtis įgyvendinant sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Taip pat pasidžiaugsime projektais, kurie sėkmingai baigė projektus, įgyvendino veiklas ir pasiekė užsibrėžtų rodiklių.

Renginio pradžia 10 val. pabaiga 14 val., vieta: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė („Dienos centre“).

Maloniai lauksime. Jeigu turite klausimų, gal reikalinga tiksli renginio darbotvarkė prašome skambinti projekto veiklų koordinatorei tel.: +37060200298

ByAdministratorius

Kviečiame į konsultacijas

Šių metų rugsėjo 9 dieną Naujosios Akmenės miesto bendruomenė kviečia dalyvauti nemokamose konsultacijose jau dirbančias (-ius) plaukų grožio srityje tiek vyrų tiek moterų (dažymas, kirpimas ir pan.) specialistus ir pradedančiuosius (JVS*), bei tuos kurie norėtų pradėti verslą šioje srityje.

Mokymų pradžia 9 val. pabaiga 15 val.

Vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenės, grožio salonas.

Konsultacijas veda: Jurgita Strautinytė- Petrikė

Konsultacijos temos: plaukų dažymo ir kirpimo naujovės, galvos masažas, plaukų sruogų priauginimas ir daug kitų temų bus paliesta konsultacijos metu.

Su visa renginio darbotvarke galite susipažinti

Iki susitikimo!

ByAdministratorius

KVIETIMAS

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia 2022-08-23 dalyvauti renginyje.

Žemiau pateikiama visa renginio programa.

Renginys skirtas Naujosios Akmenės miesto gyventojams, projektus įgyvendinantiems ir projektų dalyviams,

Kilus klausimams prašome kreiptis: +37060200298

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė

ByAdministratorius

Kvietimas dalyvauti konsultacijoje

Naujosios Akmenės miesto bendruomenės įgyvendinamas projektas 2022-07-03 d. kviečia dalyvauti dviejų dalių konsultacijoje- seminare. Pirmoje konsultacijos-seminaro dalyje nuo 10 val. bus aptariamos plaukų kirpimo temos ir kitos moteriškumo paslaptys. Antroje konsultacijos-seminaro dalyje nuo 14 val. bus kalbama apie manikiūrą-pedikiūrą, gelinį lakavimą ir kitas su nagų grožiu ir priežiūra susijusias temas.

Renginio programa:

Konsultacijas veda:Jurgita Strautinytė- Petrikė

Renginio vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenės, grožio salonas. Renginys nemokamas.

ByAdministratorius

Kvietimas dalyvauti seminare-konsultacijoje

Naujosios Akmenės miesto bendruomenės įgyvendinamas projektas kviečia dalyvauti birželio 23 d. seminare apie plaukų kirpimo ir dažymo naujienas, kirpėjų darbo vietos įrengimą ir higienos normas.

Seminaro pradžia 11 val.

Konsultacijas veda: Jurgita Strautinytė- Petrikė

Renginio vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenė, grožio salone. Renginys nemokamas.

ByAdministratorius

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SKELBIA 2021 METŲ ATASKAITĄ

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pristato Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos 2021 metų ataskaitą.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

projekto veiklų koordinatorė

ByAdministratorius

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“

 Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą „Kurkime Jaunų verslą kartu“. Projektas jau įsibėgėjo ir JVS gali pradėti savo darbinę veiklą Naujosios Akmenės mieste.

Projekto tikslas – skatinti Naujosios Akmenės miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos. Veiklose jau dalyvauja 5 jauni verslininkai, kurie startuoja su grožio paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai suteikiama reikalingos įrangos komplektai, taip pat projekto dalyviams bus suteiktos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti renginiuose.
            Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis, patarimais.

           Laukiame prisijungiant dar 2 JVS (grožio sritis- kirpėjai), konsultacijas teikia Ernesta, tel. +37060338345.