Apie mus

2015 m. lapkričio 25 d. įregistruota Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (VVG).

Tai asociacija, vienijanti veiklius įvairių skirtingo amžiaus miesto bendruomenių organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, įmonių, Akmenės rajono savivaldybės atstovus, kuriems svarbi darni ir ilgalaikė miesto plėtra.

Miesto VVG tikslas– padidinti gyventojų užimtumą, sukurti platformas bendruomenėms įsilieti į vietos gyvenimą, išnaudoti vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius pritraukiant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšas į Naujosios Akmenės miestą.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2014-2022 m. vietos plėtros strategijos tikslai ir uždaviniai:

1 TIKSLAS. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE

1.1 UŽDAVINYS. SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ

1.2 UŽDAVINYS. SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMĄ

1.3 UŽDAVINYS. TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2014-2022 m. strategijos dokumentas: