Author Archive Administratorius

ByAdministratorius

Informuojame, kad LR Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinta Naujosios Akmenės miesto VVG 2023-2029 m. plėtros strategija!

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd5ca540183c11efbcbfb318996800a8

2024-06-05/06 dienomis Druskininkuose vyko miestų VVG grupių bendradarbiavimui skirtas renginys, kuriame dalyvavo Naujosios Akmenės miesto VVG pirmininkė I. Vismantienė ir VVG valdybos narė B. Navickienė. Renginyje apžvelgta, kaip sekėsi parengti miestų vietos veiklų grupių strategijas, aptarta, kokie iššūkiai laukia jas įgyvendinant. Dalyviai iš įvairių šalies miestų pasidalijo patirtimi.

ByAdministratorius

Dėl Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos

2024 m. gegužės 8 d. rinkosi Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (asociacijos) valdyba ir nariai į neeilinį susirinkimą dėl Naujosios Akmenės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija). Susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas priimti LR vidaus reikalų ministerijos siūlymą patikslinti Strategijos 1.2. uždavinio „Skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą” rodiklius ir patvirtinti patikslintą Strategiją.

Strategijos 1.2. uždavinio „Skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą” rodikliai (nauja redakcija):

 Produkto rodiklio pavadinimasPradinė reikšmė2023202420252026202720282029Siekiama reikšmė
1.BIVP projektų veiklų dalyviai 0  1011  12
2.BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu0   11  2
3.Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ir plėtrai0   11  2
4.Paramą gavusios įmonės (iš jų: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)0   11  2
5.Paramą dotacijomis gavusios įmonės  0     11  2
ByAdministratorius

Naujienos

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 8 d. nuotoliniu būdu vyko susitikimas su LR vidaus reikalų ministerijos atstovais, kurie miestų vietos veiklos grupių atstovus informavo apie miestų veiklos grupių pateiktų miestų plėtros strategijų konkurso vertinimo eigą: pateiktų 52 strategijų vertinimas baigiamas, š. m. balandžio mėn. pabaigoje planuojamas Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdis dėl miestų strategijų sąrašų tvirtinimo.

Planuojama, kad iki 2024 m. gegužės mėn. pabaigos patvirtinti siūlomų atrinkti ir finansuoti miestų vietos plėtros strategijų sąrašą.

ByAdministratorius

Informuojame, kad mūsų svetainės polapio APIE MUS skiltyje DOKUMENTAI, NUORODOS yra skirta dalis teisės aktams, susijusiems su Naujosios Akmenės miesto VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. lapkričio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-756 patvirtintos socialinio verslo paramos taisyklės. Nuoroda į šį dokumentą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5edb33a08d2e11eea5a28c81c82193a8

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija PATVIRTINTA

2023 m. lapkričio 29 d. Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija. Vadovaujantis 2023 m. spalio 11 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“, patvirtinta Strategija iki 2023 m. gruodžio 11 d. bus pateikta LR vidaus reikalų ministerijai vertinimui.

ByAdministratorius

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO VIEŠAS PRISTATYMAS

2023 m. lapkričio 22 d. 16:00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje pristatytas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės paruoštas 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas. Projektą pristatė pirmininkė Inga Vismantienė.

Susitikime dalyvavo Naujosios Akmenės miesto bendruomenės nariai, gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo atstovai.

                      Pagrindiniai pristatymo akcentai:

  • Suformuotas strategijos tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti ekonominį aktyvumą Naujosios Akmenės mieste,
  • tikslui pasiekti suformuoti  du uždaviniai:
  • didinti socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktį;
  • skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą.

Pirmininkė akcentavo,  kad 2023 m. spalio 17 d. Šiaulių regiono plėtros taryba sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022-2023 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės 2023-2029 m. strategijos projektas atitinka Šiaulių regiono 2022-2030 m. plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Susitikimo metu buvo aptarti miesto vietos plėtros strategijoje išsikelti tikslai, uždaviniai, veiksmai bei lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti.

                      Miesto gyventojai, svečiai pastabų dėl paruoštos strategijos neišsakė buvo pritarta vietos plėtros strategijos projektui.

Pirmininkė  Inga Vismantienė

ByAdministratorius

Išrinkta nauja Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdyba

Vardas, pavardėAtstovaujamas sektoriusAtstovaujama organizacija
Vaidas BeišinasAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (Socialinio verslo įmonė „Tiesus kampas”)
Andreja MikelskytėAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (MB „Jaunieji vilkai ir MB „Mantura“
Alis ValinčiusAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (UAB „Lorenta“)
Jolanta Ada JanuitienėBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė (VŠĮ Naujosios Akmenės sanatorija)
Daiva KvaukienėBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė  (Akmenės r. socialinių paslaugų namai)
Ramūnas ZnutasBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė (Akmenės r. savivaldybės Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras)
Darius JanušaukasAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Naujosios Akmenės autobusų parkas)
Birutė NavickienėAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)
Vida RaubienėAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)
ByAdministratorius

Viešas Strategijos pristatymas

Informuojame, kad 2023 metų lapkričio 22 dieną, trečiadienį,16.00 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, II aukšte, L. Petravičiaus a. 2, Naujojoje Akmenėje (2023-11-22) organizuojamas Naujosios Akmenės miesto VVG strategijos pristatymas visuomenei ir potencialiems pareiškėjams.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti.
Pirmininkė Inga Vismantienė

ByAdministratorius

Informacija apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės rengiamą 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) bei 2023 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ parengė 2023-2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektą (toliau – Strategijos projektas), kuriam 2023 m. rugsėjo 25 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-260 „Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pritarė.

Šiaulių regiono plėtros taryba 2023 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo pakeistos Taisyklės, reglamentuojančios miestų vietos plėtros strategijų turinį, bei 2023m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ iš naujo nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos data, Naujosios Akmenės miesto VVG atlieka Strategijos projekto tikslinimą/papildymą.

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės pirmininkė I. Vismantienė