VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO VIEŠAS PRISTATYMAS

ByAdministratorius

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO VIEŠAS PRISTATYMAS

2023 m. lapkričio 22 d. 16:00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje pristatytas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės paruoštas 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas. Projektą pristatė pirmininkė Inga Vismantienė.

Susitikime dalyvavo Naujosios Akmenės miesto bendruomenės nariai, gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo atstovai.

                      Pagrindiniai pristatymo akcentai:

  • Suformuotas strategijos tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti ekonominį aktyvumą Naujosios Akmenės mieste,
  • tikslui pasiekti suformuoti  du uždaviniai:
  • didinti socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktį;
  • skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą.

Pirmininkė akcentavo,  kad 2023 m. spalio 17 d. Šiaulių regiono plėtros taryba sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022-2023 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės 2023-2029 m. strategijos projektas atitinka Šiaulių regiono 2022-2030 m. plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Susitikimo metu buvo aptarti miesto vietos plėtros strategijoje išsikelti tikslai, uždaviniai, veiksmai bei lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti.

                      Miesto gyventojai, svečiai pastabų dėl paruoštos strategijos neišsakė buvo pritarta vietos plėtros strategijos projektui.

Pirmininkė  Inga Vismantienė

About the author

Administratorius administrator