STARTUOJA KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

ByAdministratorius

STARTUOJA KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Balandžio 10 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, finansuojami pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Pagal uždavinį „ Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“.

Kvietimas Nr.1

1.1.1 Veiksmas „Užimtumo didinimas teikiant sociakultūrines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 185007 eurai.

Kvietimas Nr.2

 1.1.2. Veiksmas. „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant  socialines paslaugas“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra  32588 eurai.

Kvietimas Nr.3

Pagal uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“

1.3.1. Veiksmas „Verslo konsultacijos ir mokymai“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 240220 eurai.

                Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, sąlygos, formos skelbiami skiltyje „Kvietimai”, taip pat galite susipažinti VPS vykdytojos būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimai teikti vietos projektus baigiasi gegužės 27 dieną 17 valandą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į:

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės veiklų koordinatorę

Aliną Jokūbauskienę, mob. +370 60200298, el.p. alina.ziogaite@gmail.com arba naujosiosakmenesvvg@gmail.com.

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė

About the author

Administratorius administrator