Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia visas Naujosios Akmenės
miesto NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas teikti idėjas Naujosios
Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui.

Dirbantys su įvairiomis asmenų grupėmis geriausiai žino problemas ir poreikius,
efektyviausius sprendimo būdus ir priemones, racionaliai panaudojant ES investicijas, privačias
ir/ar Akmenės rajono savivaldybės lėšas, siekti  aktyvaus gyventojų įsitraukimo į visuomenės
gyvenimą, lengvesnio įsiliejimo į darbo rinką, socialinio verslo kūrimą ir kt.

Visų mūsų įsitraukimas į Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimą
2021–2027 m. finansavimo periodui prisidės prie galimybės vykdyti veiklas,
įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos uždavinius:

-4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes,
nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių
grupių“;

-4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių
namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis,
socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir
socialines paslaugas “

Taip pat kviečiame visus gyventojus kelti aktualias socialines problemas, socialinio

verslo plėtojimo klausimus vietos veiklos grupei nurodytais kontaktais.
Projektinius pasiūlymus (idėjas) teikti iki 2023-04-10 VVG elektroniniu
paštu el.p. naujosiosakmenesvgg@gmail.com. Smulkesnę informaciją teikia VVG projektų
koordinatorė A. Jokūbauskienė, tel. +37060200298.

About the author

Administratorius administrator