NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

ByAdministratorius

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 4 „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ir kvietimą Nr.5 “Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias“. Projektais siekiama, kad tikslinės grupės atstovams būtų suteikiami nauji profesiniai ir kiti reikalingi įgūdžiai, suteikiama pagalba iškritusiems iš darbo rinkos ir norintiems į ją sugrįžti, vykdant neaktyvių asmenų neformalųjį švietimą, savanorišką veiklą ir panašiai.

Paraiškos priimamos nuo 2019-06-10 10:00 val. iki 2019-07-19 16:00 val. Visa informacija ir reikalingi dokumentai yra skelbiami Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės interneto puslapyje www.naujosiosakmenesvvg.lt skiltyje Kvietimai arba teirautis projekto veiklų koordinatorės Alinos Jokūbauskienės tel.: +370 602 00298 adresu: V.Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Pirminikė Sigutė Norvaišienė

About the author

Administratorius administrator