Vasario 11 d., ketvirtadienį, 16,00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje visuomenei pristatyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės parengta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Vietos plėtros strategija parengta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-VT-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Susirinkime strategijai pritarta. Po viešo Vietos plėtros strategijos pristatymo visuomenei, įvyko VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.

Asociacijos pirmininkė Sigutė Norvaišienė