Patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija

Vasario 11 d., ketvirtadienį, 16,00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje visuomenei pristatyta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės parengta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija. Vietos plėtros strategija parengta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-VT-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“. Susirinkime strategijai pritarta. Po viešo Vietos plėtros strategijos pristatymo visuomenei, įvyko VVG narių visuotinis susirinkimas, kuriame patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.

Asociacijos pirmininkė Sigutė Norvaišienė