DĖL DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMŲ KLAUSIMŲ APIE VEIKLŲ VYKDYMĄ KARANTINO METU

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad yra atnaujinta nuoroda į dažniausiai užduodamų klausimų apie veiklų vykdymą karantino metu suvestinę.
Naujausią informaciją galite rasti adresu (reikia nusikopijuoti adresą į naršyklę):
https://esfa.sharepoint.com/:f:/s/Vykdytojams/ErJjqEvnz8NMo-60PVQ2UbUBtjfg2lqHy7z83sl7AIUfAQ?e=9vB6d5

Agentūrą apie veiklas, kurias po laikinosios tvarkos patvirtinimo planuojate vykdyti nuotoliniu būdu galite informuoti el. paštu arba per DMS komunikavimą.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad karantino metu nuotoliniu būdu bus vykdomos nuotolinių veiklų patikros, kurių metu Agentūros projekto vadovas arba asistentės pagal renginių grafike pateiktą nuorodą jungsis prie vykstančios veiklos.

Prašome apie tai informuoti veiklą vykdančius asmenis ir užtikrinti galimybę Agentūros darbuotojams patikrinti vykstančias veiklas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė Tel.: +37060200298

Pateiktas apibendrintas projektų sąrašas VRM

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pateikė Vidaus reikalų ministerijai apibendrintą informaciją apie visus pateiktus projektus iki 2020-09-01.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės numatytoje strategijoje liko nepanaudotos lėšos dviem kvietimams:

  • Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą;
  • Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias.

Planuojamas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos keitimas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašas

Informuojame, kad Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2020 m. rugpjūčio 14 d. pateikė Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašą.

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 4 sudarytas iš gautų ir atrinktų kaip tinkamų finansuoti projektinių pasiūlymų pagal šiuos kvietimus:

  • Nr. 7. (Strategijos 1.1.1 veiksmui ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“).
  • Nr. 8. (Strategijos 1.1.2 veiksmui „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“).
  • Nr. 10. (Strategijos 1.3.2 veiksmui „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“. Paraiška iš rezervinio sąrašo).

Pagal kvietimą Nr. 9 (Strategijos 1.2.2 veiksmui „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ) paraiškų negauta.

Pateikiamas vietos plėtros projektų sąrašas.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas

Skubos tvarka skelbiamas kvietimas pagal  1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes čia turime ne išnaudotą paramos likutį ir vieną paraišką rezerviniame sąraše.

Paramos lėšos- 23770,12 Eur, pareiškėjo ir (ar) partnerio lėšos 2066,97 Eur (8 proc.). 

Paraiškų pateikimas ir terminai:

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. liepos 24 d. 11:00 val. iki  2020 m. rugpjūčio 10 d. 16:00 val.

Su kvietimo dokumentais galite susipažinti žemiau.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.
Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.
El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com
Tel. +37060200298

Skelbiami kvietimai teikti paraiškas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti paraiškas:

Kvietimas Nr. 7, 1.1.1 veiksmas ”Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.

Planuojama parama – iki 27672,89 (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės). Vieno projekto vertė gali būti iki 13836 Eur.

Kvietimas Nr. 8, 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“. Planuojama parama – 20888,91 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto vertės).

Kvietimas Nr. 9, 1.2.2 veiksmas „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“. Planuojama parama – 77 847 Eur (įskaičiuotas nuosavas prisidėjimas – 8% nuo projekto sumos).

Paraiškos pateikiamos paštu, adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė, LT-85145  nuo 2020 m. gegužės 11 d. 11:00 val. iki  2020 m. birželio 25 d. 16:00 val.

Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, elektroniniu paštu ir telefonu.

Konsultuoja projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

El. paštas: naujosiosakmenesvvg@gmail.com

Tel. +37060200298

Aktualūs dokumentai:

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

Planuoja skelbti kvietimus

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai pradėjo kvietimų dokumentų derinimą pagal šiuos strategijos veiksmus:

  • 1.1.1 veiksmas. „Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.
  • 1.1.2 veiksmas „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“.
  • 1.2.2 veiksmas. „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“.

Kvietimus planuojama paskelbti gegužės 11 d.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

Palengvinimai ES finansuojamies projektams

Pandemijos laikotarpiu daugeliui projektų vykdytojų, ypatingai tiems, kurie veiklas vykdo nuotoliniu būdu, kyla įvairių su projektų administravimu susijusių klausimų.

Finansų ministerija, ieškodama galimybių, kaip suvienodinti ir kartu supaprastinti projektų įgyvendinimą ir toliau mažina investicijų administravimo naštą – 2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu Nr. 1K-121 naujomis nuostatomis buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į savo projekto vadovą arba rašyti bendruoju ES fondų administravimo klausimams skirtu el. paštu ESfondaiCOVID-19@cpva.lt.

Informacija apie ES fondų administravimo srities aktualijas, dokumentus, svarbias nuorodas, atsakymus į klausimus nuolat skelbiama esinvesticijos.lt svetainės rubrikoje ESfondaiCOVID-19 adresu https://esinvesticijos.lt/lt/esfondaicovid-19/informacija.

2020 m. balandžio 28 d. finansų ministro sprendimas Nr. 1K-121 skelbiamas adresu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cceae1d28b1911eaa51db668f0092944?jfwid=16osm9uqm1 .

Patvirtinti ir kiti supaprastinimai, su kuriais galima susipažinti čia https://bit.ly/3fjgKhG.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

Projektas „Atrask ir parodyk save-tu gali!“

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija įgyvendina projektą „Atrask ir parodyk save- tu gali!“. Per Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupę Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas.

Nuotraukoje Klaudija Pušinova, Naujosios Akmenės MVVG projekto koordinatorė Alina Jokūbauskienė ir projekto dalyviai.

MVVG projekto koordinatorė aplankė projekto įgyvendintojus, kai jiems tuo metu vyko fotografijos meno užsiėmimai. Nuotraukoje matomi ne visi dalyviai, kadangi šis užsiėmimas yra išvažiuojamasis. Nepabūgę didelio vėjo ir lietaus, išvyko į gamtą „gaudyti“ ypatingo kadro.

Klavdija Pušinova džiaugiasi projektu, jiems puikiai pavyksta rasti projekto dalyvius, taip pat ir savanorius.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir linkime sėkmės.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė