Category Archive Be kategorijos

ByAdministratorius

„Verslo centras“ atnaujino veiklą

Akmenės verslininkų asociacijos projektas „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas“ nuo gegužės 3 d. atnaujino verslo konsultacijas ir planuoja mokymus.

„Verslo centras“ kviečia ne ilgiau nei du metus veikiančias labai mažas įmones arba savarankišką darbą vykdančius fizinius asmenis atvykti į nemokamas konsultacijas.

Naujausius pranešimus apie „Verslo centro“ veiklą galite stebėti šiais interneto adresais: https://www.facebook.com/NAverslocentras/ ir https://arva.lt/ .

Darbo laikas:

I 09:00-16:00; II 10:00-17:00; III 09:00-16:00; IV 10:00-17:00; V 09:00-15:00.

„Verslo centro“ adresas: L. Petravičiaus 4A, Naujoji Akmenė (II aukšte).

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė organizavo mokymus

Š.m. balandžio 22 d. vyko mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams ir vykdytojams.

Pagrindinės mokymų temos buvo:

Projektų viešinimas
Bendravimas su ESF‘a, patikrinimai
Iššūkiai ir patirtys projektuose

Taip pat š.m. balandžio 29 d. vyko mokymai Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės administraciją atliekantiems darbuotojams ir valdybos nariams.

Keturias valandas trukusiuose mokymuose buvo kalbama apie per Naujosios Akmenės miesto VVG parašytų projektų iššūkius ir ateities planus. Buvo aptarti numatomi Vidaus reikalų ministerijos keliami prioritetai sekančiam etapui.

Valdybos ir administracijos darbuotojų mokymai nuotoliniu būdu.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Metinė ataskaita

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pristato 2020 m. metinę ataskaitą.

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 iki 2020-12-31. Ataskaitoje atsispindi projektų, kurie parašyti per Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupę 2020 metų rezultatai.

Pridedame ataskaitą susipažinti

ByAdministratorius

Strategijos keitimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pradeda strategijos keitimą.

Planuojama iš Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmų ir finansinio plano išbraukti 1.2.2 veiksmą „Neaktyvių darbingų asmenų profesinis mokymas“.

Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategija keičiama, nes reikia išbraukti 1.2 uždavinio 1.2.2 veiksmą „Neaktyvių darbingų asmenų profesinis mokymas“, dėl to, kad kai buvo kuriama vietos plėtros strategija ekonomiškų neaktyvių asmenų Naujosios Akmenės mieste buvo pakankamai numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Šiuo metu tokių asmenų yra labai mažai.
Tokius pokyčius lėmė nauji teisės aktai, kurie įpareigojo asmenis norinčius būti draustais sveikatos draudimu, bei gauti kitas socialines garantijas registruotis Darbo biržoje (šiandien Užimtumo tarnyba). Asmenys, kurie yra registruoti Užimtumo tarnyboje neatitinka ekonomiškai neaktyvaus asmens apibrėžimo ir jiems neatitinka tikslinei grupei keliamų reikalavimų. Dėl šių pasikeitimo 1.2.2 veiksmo vykdyti nėra įmanoma.

Kviečiame susipažinti su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos lyginamuoju variantu

Jeigu turite kokių nors pastebėjimų ar pasiūlymų prašome kreiptis į Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorę Aliną Jokūbauskienę telefonu +37060200298 arba el. paštu naujosiosakmenėsvvg@gmail.com.

ByAdministratorius

Miestų VVG tinklo leidinys

2021 m. kovo 21 d. miestų VVG tinklas pristatė interaktyvų leidinį „Miestų bendruomenių projektai 2017-2021 „.

„2017 m. pradėtos įgyvendinti miesto vietos veiklos grupių strategijos jau atskleidė turtingą spalvų paletę, o gerąsias patirtis jau spėjo perimti vėliau startavusių miestų bendruomenės“- kvietime į renginį dalinosi miestų VVG tinklas.

Pristatome miestų tinklo leidinį Jums.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė pradeda vykdyti projektą

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė pradeda vykdyti projektą 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422  „Kurkime jauną verslą kartu“. Šis projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, su daliniu prisidėjimu pareiškėjo lėšomis. Šio projekto tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujosios Akmenės mieste, suteikiant jauno verslo subjektams verslo pradžiai reikalingas priemones.

Apie projekto eigą informuosime  ir vėliau.

Kviečiame jauno verslo subjektus, veiklą vykdančius grožio srityje (kirpykla, manikiūras, pedikiūras), kreiptis į Pareiškėją (tel. 864646584) dėl papildomos informacijos.

Naujosios Akmenės miesto bendruomenės

Projekto vadovė Ernesta Kuznecova

ByAdministratorius

Akmenės rajono verslininkų asociacija pradeda naują projektą

Akmenės rajono verslininkų asociacija pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0436 projektą „Pagalba jauno verslo subjektams“.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

Naujas projektas

Akmenės visuomeninių organizacijų sąjunga „Svaja“ pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0435 projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Naujosios Akmenės mieste“.

Naujosios Akmenės misto vietos veiklos grupės

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

SVARBU NE TIK SUKURTI STRATEGIJĄ, BET IR JĄ ĮGYVENDINTI

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2019 metų pradžioje pradėjo Vietos plėtros Strategijos įgyvendinimą. Džiaugėmės, kad Strategijoje numatyti uždaviniai ir veiklos jau pradėtos sėkmingai  įgyvendinti ir pasidaliname gerąja patirtimi. 2020 metų pradžioje veiklas pradėjo penki projektai, kurie yra finansuojami Europos socialinio fondo, Valstybės biudžeto  ir Akmenės rajono savivaldybės lėšomis. Džiaugiamės, kad Akmenės rajono savivaldybė pritarė projektų įgyvendinimui ir prisideda prie dalinio 8 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo, o tai sudaro ženklią sumą apie 60000 Eur.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai pradėjo vykdyti projektą „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“. Projekto bendra išlaidų suma 76412,03 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5660,15 Eur. Numatytos veiklos: kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas, dailės terapija, rankdarbių užsiėmimai, darbinių įgūdžių lavinimo ir aktyvinimo užsiėmimai, maisto gaminimo ir stalo serviravimo lavinimo užsiėmimai bei žolelių arbatos degustacija, teatro terapija, muzikos terapija, pasyvaus laisvalaikio užsiėmimai, aktyvaus laisvalaikio organizavimas. Didžioji dalis veiklų vyksta “Dienos centre“, adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė. Projekto veiklose gali dalyvauti senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji, gyvenantys Naujosios Akmenės mieste. Projektas tęsis iki 2023-01-01.

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras įgyvendina du projektus. Vienas projektas skirtas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms „Socialinių paslaugų teikimas Naujosios Akmenės socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“.  Projekto bendra išlaidų suma 9881,63 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 790,53 Eur. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį vyko grupinės konsultacijos, diskusijos vaikams ir tėvams, sportiniai, loginiai ir kt. žaidimai, buvo ugdomi higienos ir švaros įgūdžiai, kūrybiškumas. Vaikai keliavo po Akmenės kraštą, aplankė Vilnių, Trakus ir Kernavę. Nauja ir įdomu projekto dalyviams buvo susipažinti su tapyba ant vandens, keramika, popieriaus lankstymo ir karpymo menu. Vaikai mokėsi logiškai, strategiškai mąstyti, savarankiškai ieškoti informacijos įvairiais klausimais, sužinojo daug naujo ir įdomaus.  Pagal šį projektą visos planuotos veiklos įvykdytos iki 2020-12-31.

Antrasis Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro projektas skirtas senyvo amžiaus Naujosios Akmenės miesto gyventojams „Senjorai mokosi iš praeities į ateitį“. Projekto bendra išlaidų suma 76863,21 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 5909,06 Eur.  Projekto veiklos vyksta jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre nuo 2020-01-01 iki vyks iki 2022 m. rugsėjo 3 d. Senjorų kūrybiškumas, saviraiška ir savirealizacija atsiskleidžia per dainavimo, šokių ir dailiųjų amatų, o bendravimo užsienio kalba įgūdžius tobulino per užsienio kalbų užsiėmimus,  dalyvavo sveikatingumo stovyklose Šventojoje, keliavo į Telšius ir „Zanavykų perlą“, aplankė muziejus, dvarus, dalyvavo kulinarinio paveldo dienose, kurios vyko Agluonų ir Kairiškių kaimuose. Dalyviai mokėsi gaminti sūrį, „kliackus“, dalyvavo arbatžolių ir vaistažolių rinkimo, naudojimo ir vartojimo edukacinėje programoje.

Akmenės rajono verslininkių asociacija pradėjo projektą „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų verslumo ir konkurencingumo didinimas“. Projekto bendra išlaidų suma 240220 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 19217,60 Eur. Tai projektas skirtas padėti jaunam verslui, tai yra asmenims, verslą pradedantiems ar vykdantiems verslą iki dviejų metų.  Projekto metu jau paruošta dešimt savanorių mentorių- tai patirtį turintys verslininkai, kurie neatlygintinai sutinka konsultuoti verslą pradedančius asmenis.  Veiklos vykdomos iš projekto lėšų įkurtame “Verslo centre”, esančiame  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija vykdo projektą „Atrask ir parodyk save – tu gali!“. Projekto bendra išlaidų suma 19285,71 Eur., Savivaldybės lėšų prisidėjimas 1540,35 Eur. Projekto metu vyko fotografijos meno mokymai „Fotografijos alternatyvos“,  Ebru meno mokymai „Mano vidinis pasaulis“.  Siuvimo-sukirpimo mokymai „Svajonės išsipildo…“ , kur iš projekto lėšų įsigijo siuvimo mašiną. Įvyko du edukaciniai užsiėmimai „Žvakių liejimas“ ir „Muilo gamyba iš augalinių riebalų“. Suorganizuotos keturios poilsinės-vienadienės kelionės prie  Baltijos jūros. Nepaisant to, kad projekto veiklos buvo stabdomos, jose jau sudalyvavo 100 dalyvių. Pagal šį projektą visos planuotos veiklos bus vykdomos iki 2023-01-01, adresu Respublikos g. 13-78, Naujoji Akmenė.

Nuo 2021-ųjų metų veiklas pradės keturi verslo pradžiai skirti projektai pagal 1.3.2 Naujosios Akmenės miesto VVG strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, vienas projektas skirtas senyvo amžiaus, neįgaliesiems ir nepasiturintiems asmenims ir vienas –skirtas socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacijai, teikiant socialines paslaugas. Jau pasirašytos finansavimo sutartys su Europos socialinio fondo agentūra, bendrai išlaidų sumai 175610,86 Eur.

Covid-19 visiems projektų vykdytojams pakoregavo gyvenimą, pristabdė jų veiklų tempus ir susiaurino susitikimų erdves ir datas.

Strategijos įgyvendinimas prisideda prie Akmenės rajono savivaldybės tikslų, kad Naujosios Akmenės miestas būtų miestas, kuriame gera gyventi visiems.

VVG pirmininkė Sigutė Norvaišienė

ByAdministratorius

DĖL DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMŲ KLAUSIMŲ APIE VEIKLŲ VYKDYMĄ KARANTINO METU

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad yra atnaujinta nuoroda į dažniausiai užduodamų klausimų apie veiklų vykdymą karantino metu suvestinę.
Naujausią informaciją galite rasti adresu (reikia nusikopijuoti adresą į naršyklę):
https://esfa.sharepoint.com/:f:/s/Vykdytojams/ErJjqEvnz8NMo-60PVQ2UbUBtjfg2lqHy7z83sl7AIUfAQ?e=9vB6d5

Agentūrą apie veiklas, kurias po laikinosios tvarkos patvirtinimo planuojate vykdyti nuotoliniu būdu galite informuoti el. paštu arba per DMS komunikavimą.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad karantino metu nuotoliniu būdu bus vykdomos nuotolinių veiklų patikros, kurių metu Agentūros projekto vadovas arba asistentės pagal renginių grafike pateiktą nuorodą jungsis prie vykstančios veiklos.

Prašome apie tai informuoti veiklą vykdančius asmenis ir užtikrinti galimybę Agentūros darbuotojams patikrinti vykstančias veiklas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė Tel.: +37060200298